Wacław Kraszewski (22 IX 1872 Piotrków ­ 1 X 1931 Zakopane)

Lekarz i społecznik, niezwykle zasłużony dla Zakopanego. Były aktywny działacz polityczny (PPS) i społeczny. Pod Tatrami zamieszkał w roku 1907, kontynuując działalność patriotyczną, współpracując miedzy innymi z Józefem Piłsudskim i Wacławem Sieroszewskim. Był naczelnym lekarzem Sanatorium Nauczycielskiego w Zakopanem. Jeden z założycieli Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, aż do śmierci członek zarządu (m.in. prezes). Pierwszy lekarz TOPR-u, od roku 1909 prowadził szkolenia ratowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, jednak w akcjach ratunkowych nie uczestniczył. Od roku 1913 publikował w prasie zakopiańskiej artykuły na temat spraw lokalnych, medycznych i uzdrowiskowych.